logo
DR.A.N.KHOSLA DAV PUBLIC SCHOOL
ROURKELA, SUNDARGARH, ODISHA, 769012
Latest News  
 
Teaching Staff  
Department of Senior Secondary
1 Mrs. Tapasi Pradhan
2 Mr. Ranjan Kumar Patel
3 Mrs. Annapurna Sarangi
4 Mrs. Jaswinder Kaur 
5 Mr. Ashok Kumar Rout
6 Mr. Siyaram Sah
7 Mr. Suman Mishra
8 Mr. Sumanta Kumar Patel       
9 Mr. Anshuman Mohanty
10 Ms. Mahakhud Little Srichandan Ray  
11 Ms. Soma Ghosh 
12 Mr. Atanu Chatterjee 
13 Mrs. Ajanta Mohapatra          
14 Mr. Nihar Ranjan Dash
15 Mr. Abhaykant Choudhary
16 Mr. Shiv Shankar Paul
17 Mr.Gopabandhu Meher

 

Department of Secondary
1 Mr. B. K. Mishra                      
2 Mrs. Lilima Dash
3 Mrs. Lalita Patra  
4 Mrs. Sarmistha Dash 
5 Mr. Paresh Sahoo
6 Mrs. Usha Tiwari 
7 Mrs. Babita Gupta
8 Mrs. Nandita Bose
9 Mrs. Razia Sultana
10 Mrs. Sunita Samal
11 Mr. Prabir Kumar Mishra          
12 Mr. Pulin Ch. Routray
13 Mrs. Ananya Dhar 
14 Mr. Ravikant Bhusan
15 Mr. Suraj ku Pradhan
16 Mr. Debashis Das

 

 

Department of Primary
1 Mrs. Smita Mishra   
2 Mrs. Pushpangini Mohanty   
3 Mr. Gagan B. Pattnaik
4 Mrs. Baijayanti  Pattnaik 
5 Mrs. Minati  Patra
6 Mrs. Smita Roy
7 Mrs. Pravati Mohanty
8 Mrs. Jyostna Mishra
9 Mrs. Bijaylaxmi Dash
10 Mrs. Manisha Mishra
11 Mrs. Anita Mohanty 
12 Mrs. Basanti Pruseth
13 Mrs. Sangeeta Mohanty
14 Mrs. Rajashree Panda
15 Mrs. Jayashree Dash
16 Mrs. Suneeta Sahoo
17 Ms. Deepika Kumari Sahu
18 Mrs. Alaka Pattnaik
19 Mrs. Snigdha Nayak
20 Mrs. Nivedita Pandia
21 Mrs. Sameeta Mohanty
22 Miss. Geetanjali  Patra
23 Mrs. Kanaklata  Mishra
24 Mrs. Anita  Mandal
25 Mrs. Minati  Nahak
26 Mrs. Anuradha  Mandal
27 Mrs. Reena  Bonik
28 Mrs. Shreeti  Dash
29 Mrs. Satprit  Kaur
30 Ms. Anu Singh
31 Ms. Arijita Dasgupta
32 Mrs. Sunita P. Panda
33 Mrs. Jayashree Patra
34 Mr. Jagannath Nayak
35 Miss. Pramila Ku. Ram
36 Miss. Sonika Dhilan
37 Mrs. Priya Nayak
38 Mr. Suresh Ku. Panda
39 Mr. Narayan Patel
40 Ms. Somya S Guru
41 Mrs. Sanghamitra Parida

 

 

Department of Kindergarten
1 Ms. Rajalaxmi Senapati
2 Mrs. Sunanda Jena
3 Mrs. Anju Agarwal
4 Mrs. Susmita Guru
5 Mrs. Madhuchhanda Mohanty    
6 Mrs. Sashmita Panda
7 Mrs. Meeta  Mohanty
8 Ms. Jyotishree Mohapatra
9 Mrs. Parna Banerjee